Generisk Viagra Soft Sildenafil Citrate 50/100mg

Detta läkemedel är en förbättrad version av den normala Viagra. Medicinering innehåller samma aktiva substans kallad Sildenafil citrate. Detta läkemedel är en fosfodiesteras typ V -hämmare. Varje tablett av denna munsönderfallande medicin kan framkalla en erektion efter tre till fem minuter av konsumtionen.

Varumärke: Sildenafil Soft Tablets
Tillverkare: Aurochem  

Hur fungerar Viagra soft?

Detta läkemedel verkar precis som den konventionella Sildenafil citrate. Den enda skillnaden mellan detta läkemedel och normala Sildenafil är att Soft är en mun sönderfallande variant. Genom pillret sönderfallande i munnen tas medicinen upp snabbare vilket resulterar i en snabbare uppnådd erektion. Efter intag av Viagra soft kan erektion ske efter tre till fem minuter. Innan sexuell aktivitet ska påbörjas, behövs ett piller medicin under tungan och medan pillret faller sönder kommer den aktiva substansen att gå in i blodet.

Sildenafil citrate är en fosfodiesteras typ av V -hämmare läkemedel som kan minska effekten av PDE 5 enzym i kroppen. Detta enzym är ansvarig för att minska aktiviteten av cykliskt GMP som är en kemisk budbärare som gör att mer blod strömmar in i penis för att uppnå en erektion.

Vilka indikationer gäller för användningen av Viagra soft?

Detta medicin förskrivs till män som lider av erektil dysfunktion, mer känd som impotens hos män samt för en snabbare effekt med en munsönderfallande tablett.

Medicinering ska inte användas av följande patienter:Patienter med instabil angina, patienter med historia av hjärtinfarkt och angina under de sex senaste månaderna, patienter med ögonsjukdomen retinitis pigmentosa samt NAION. Kvinnor eller barn under 18 år får inte använda detta läkemedel.

Hur intas Viagra soft?

Detta medicin intas genom sönderfall under tungan i munnen. Det finns inget behov av att svälja med vatten eller någon annan vätska. Tabletten kommer att absorberas direkt under tungan.

Vilka bieffekter kan Viagra soft medföra?

Vissa bieffekter har rapporterats såsom huvudvärk, yrsel, nästäppa, halsbränna, diarré, synproblem med svårigheten att skilja mellan blå och gröna färger. Vissa mindre vanliga biverkningar kan inträffa såsom sömnighet, trötthet, hjärtklappningar, priapism, torrhet i mun och hudutslag.Andra mer ovanliga biverkningar inkluderar snabb andning, stroke och förhöjt blodtryck samt erektion som består i mer än fyra timmar.Om erektionen varar i mer än fyra timmar kontakta läkare genast då bestående skador kan ske.

Interaktioner med andra läkemedel

Vissa läkemedel kan regera i sammanband av Sildenafil citrate. Mediciner såsom proteashämmare vilket inkluderar Ritonavir kan förhöja effekten av Sildenafil citrate markant. Överskrid inte dosen av Sildenafil med 25 mg på 48 timmar om du tar HIV proteashämmare läkemedel. Effekten av medicinering kan också öka i kombination av Klaritromycin, Ketokonazol och Cimetidin.Plötsligt blodtrycksfall kan ske när Sildenafilcitrat tas med nitrat mediciner samt Alpha blockerare.

 

 

live
support 24/7
Vår / Rekommendationer
December 14, 2014
Används för att köpa mediciner här. Jag har gjort tredje order för några veckor sedan. Allt är snabbt och enkelt. Tack!
Februari 22, 2015
Mottagna generisk Viagra förra veckan. Piller fungerar helt fantastiskt. Jag tror till och med bättre än originalläkemedel. Kanske det finns mer aktiv ingrediens. Jag hade den bästa natten i mitt liv! Helt säker på att jag kommer att beställa här igen. Stor erfarenhet! !
April 5, 2015
Gjort en order förra veckan. Hoppas verkligen att få mitt paket i tid. Webbplatsen är OK. Behöver inte registrera eller skicka några verifikationer som på andra platser. Tack!
Betalningsmetoder