Generisk Viagra Sildenafil Citrate 50/100mg

Allmän introduktion till Viagra. Medicin innehåller Sildenafil citrate som är huvud ingrediensen. Pfizer håller märkes samt upphovsrätterna relaterade till detta läkemedel. Viagra tillhör en grupp av fosfodiesteras typ V -hämmare.

Varumärke: Filagra / Fildena
Tillverkare: Fortune Health Care  

Hur fungerar Sildenafil citrate?

Det är alltid intressant att veta hur mediciner fungerar i kroppen. Sildenafil citrates mekanism är skälet till den stora framgången för läkemedlet.

Det finns ett enzym i kroppen som heter fosfodiesteras typ V. När en person är sexuellt simulerade släpper kroppen iväg kemiska budbärare som kallas cykliskt GMP. Cykliska GMPet kommer att binda till muskelväggen i penis. Som ett resultat av detta kommer artärerna i penis blir dilaterade så att mer blod kan strömma genom artärerna och fylla de särskilda musklerna i penis som skapar en erektion. Enzymet PDE 5 ansvarar för att ta bort den cykliska GMP från artärerna i penis och på så sätt avtar erektionen.

Försiktighetsåtgärder vid intag av Viagra

Vissa försiktighetsåtgärder måste åtas när detta läkemedel används. Medicin får inte tas i sammanband med grapefrukt juice då de kan öka biverkningarna samt att det kan ta längre tid för medicinen att gå ut ur blodet. Detta medicin ska tas på tom mage 30-60 minuter innan sexuell aktivitet. Följande grupp av patienter måste vara försiktiga vid användning av detta läkemedel: patienter över 70, patienter med abnorm penis samt patienter med lever, ögon och njursjukdomar.

Vilka indikationer gäller för användningen av Viagra?

Några indikationer gäller för användningen av Sildenafil citrate. Vanligen används Viagra för behandlingen av manlig impotens. Detta läkemedel kan också rekommenderas i fall av pulmonell arteriell hypertension

Viagra ska inte användas av följande patienter:Detta medicin får inte användas av patienter med ögonsjukdomarna retinitis pigmentosa samt NAION, vid galaktos intolerans, instabil angina, hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt, i fall av extrem lever och njursjukdom. Detta läkemedel ska inte användas av män under 18 år. Den här medicinen är inte gjord för att behandla impotens hos kvinnor.

Vilka bieffekter kan Viagra medföra?

Patienter som använder Sildenafil citrate kan uppleva vissa biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, trötthet, rodnad, nästäppa, bröstsmärta, muskel smärta, torrhet i mun, hudutslag, ögon syndrom som mörkhet under ögonen, dubbelseende, hörselnedsättning, näsblod, stroke, instabil angina, allvarlig allergisk reaktion, enarytmi, kramper och priapism.

Interaktioner med andra läkemedel

Detta läkemedel får inte kombineras med en specifik grupp av läkemedel som kallas nitrater eller poppers. Detta läkemedel bör användas med stor försiktigt hos patienter som tar alfa-blockerare droger som Terazosin och Indoramin. Det finns vissa medicinering som kan öka effekten av Sildenafil citrate som till exempel Ritonavir samt Cimetidin som är en HIV proteashämmare medicin Svampdödande medicin som Ketokonazol och antibiotika som till exempel Erytromycin ska inte användas i sammanband av medicinering.

live
support 24/7
Vår / Rekommendationer
December 14, 2014
Används för att köpa mediciner här. Jag har gjort tredje order för några veckor sedan. Allt är snabbt och enkelt. Tack!
Februari 22, 2015
Mottagna generisk Viagra förra veckan. Piller fungerar helt fantastiskt. Jag tror till och med bättre än originalläkemedel. Kanske det finns mer aktiv ingrediens. Jag hade den bästa natten i mitt liv! Helt säker på att jag kommer att beställa här igen. Stor erfarenhet! !
April 5, 2015
Gjort en order förra veckan. Hoppas verkligen att få mitt paket i tid. Webbplatsen är OK. Behöver inte registrera eller skicka några verifikationer som på andra platser. Tack!
Betalningsmetoder