Generisk Cipro Ciprofloxacin 250/500mg

Cipro är ett antibiotikum som behandlar bakteriella infektioner i kroppen. Den viktigaste komponenten i detta läkemedel är Ciprofloxacin. Medicinen är tillgänglig i en rad olika former såsom pediatriska lösningar, tabletter samt infusioner. Det finns många företag i världen som producerar versioner av detta läkemedel. Bayer äger märkes samt upphovsrätt relaterade till läkemedlet.

Varumärke: Cifran / Cipract
Tillverkare: Alembia / Ranbaxy  

Hur fungerar Ciprofloxacin?

Ciprofloxacin är en typ av läkemedel som är känd som kinolonantibiotikum. Detta medicinering verkar genom att indirekt döda bakterierna och ta kontroll över infektionen. Läkemedlet tar sig in i bakteriens cell där det hämmar bakteriens enzym DNA gyrase som är vital för bakteriens överlevnad och spridning i kroppen. När inte DNA gyrase enzymet fungerar dör bakterierna och infektionen kan tas under kontroll.

Cipro är effektivt mot specifika gramnegativa bakterier såsom salmonella, shigella och pseudomonas. Läkemedlet har en bred användning mot en rad olika infektioner i matsmältningskanalen, urinvägarna samt vid infektioner i bröstet. Din läkare kan komma att ta ett blodprov eller hud prov för att se om medicinen är aktiv mot den specifika bakterie infektionen.

Vad används Ciprofloxacin för?

Detta antibiotikum kan behandla en rad olika sjukdomar. Ciprofloxacin kan även användas i förebyggande eller behandlande syfte mot mjältbrand. Din läkare kan förskriva detta läkemedel om du lider av cystisk fibros. Ciprofloxacin kan bli en del av andra och tredje radens försök att bota komplexa urinvägsinfektioner och njurinfektioner.

Detta medicin är ett brett spektrum antibiotikum, det kan förskrivas mot bakteriella infektioner i lungor, ögon, öron, näsa, hals, prostatan, gallvägarna, ben och leder, bäcken, blod och mage. För mer information om Ciprofloxacins användning, rådfråga din läkare.

Cipro skall inte användas av följande patienter

Medicinering är kontraindicerat vid allergisk reaktion mot kinolon typ av antibiotika. Om patienten lider av tidigare senskador på grund av användning av denna grupp av antibiotika, måste en läkare administrera detta läkemedel samt ske under läkares uppsikt.Gravida eller ammande kvinnor får inte använda Ciprofloxacin då fostret kan skadas samt substansen kan överföras in den ammande mammans bröst och skada den nyföddas leder.

Vilka bieffekter medför Ciprofloxacin?

Vanliga bieffekter är illamående och diarré. Under medicinska prövningar visade vissa patienter symptom av hudutslag, klåda, huvudvärk, yrsel, magont, ben och led värk samt svampinfektioner. Endast en av tusen patienter uppvisade symptom av ökade förhöjda blodsockernivåer, depression, ångest, förvirring, tremor, konvergens, lågt blodtryck, tinea pedis samt andnöd.

Samspel med andra läkemedel

Patienter som behandlas med Ciprofloxacin får inte ta antacida och mineral innehållande substanser. Ta inte heller denna medicin med Theophylline och icke steorida antiinflammatoriska droger som till exempel Naproxen. Riskerna ökar markant för krampanfall och dessa mediciner tas i sammanband. Ciprofloxacin ska användas försiktigt tillsammans med läkemedel som Cyclosporine. Detta läkemedel kan öka effekten av antiblod koaguleringen av Warfarin.

live
support 24/7
Vår / Rekommendationer
December 14, 2014
Används för att köpa mediciner här. Jag har gjort tredje order för några veckor sedan. Allt är snabbt och enkelt. Tack!
Februari 22, 2015
Mottagna generisk Viagra förra veckan. Piller fungerar helt fantastiskt. Jag tror till och med bättre än originalläkemedel. Kanske det finns mer aktiv ingrediens. Jag hade den bästa natten i mitt liv! Helt säker på att jag kommer att beställa här igen. Stor erfarenhet! !
April 5, 2015
Gjort en order förra veckan. Hoppas verkligen att få mitt paket i tid. Webbplatsen är OK. Behöver inte registrera eller skicka några verifikationer som på andra platser. Tack!
Betalningsmetoder